ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ูคู่มือประชาชน 
Attachments:
Download this file (001คู่มือเรื่องร้องทุกข์บางจาน.pdf)001คู่มือเรื่องร้องทุกข์บางจาน.pdf[ ]178 Kb
Download this file (135ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนย้ายอาคาร.pdf)135ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนย้ายอาคาร.pdf[ ]158 Kb
Download this file (136 ขอใบรับรองการก่อสร้าง ม.32.pdf)136 ขอใบรับรองการก่อสร้าง ม.32.pdf[ ]201 Kb
Download this file (137ขอเปลี่ยนผู้คุมงาน.pdf)137ขอเปลี่ยนผู้คุมงาน.pdf[ ]180 Kb
Download this file (138ขออนุญาตก่อสร้าง ม. 21.pdf)138ขออนุญาตก่อสร้าง ม. 21.pdf[ ]202 Kb
Download this file (139ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)139ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]174 Kb
Download this file (140ขออนุญาตดับแปลงทางเข้า ออก ม. 34.pdf)140ขออนุญาตดับแปลงทางเข้า ออก ม. 34.pdf[ ]181 Kb
Download this file (141ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.21.pdf)141ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.21.pdf[ ]204 Kb
Download this file (142ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ม. 33.pdf)142ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ม. 33.pdf[ ]167 Kb
Download this file (143ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม. 22.pdf)143ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม. 22.pdf[ ]181 Kb
Download this file (144แจ้งก่อสร้างอาคาร ม.39 ทวิ.pdf)144แจ้งก่อสร้างอาคาร ม.39 ทวิ.pdf[ ]199 Kb
Download this file (145แจ้งขุดดิน.pdf)145แจ้งขุดดิน.pdf[ ]168 Kb
Download this file (146แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ม.39 ทวิ.pdf)146แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ม.39 ทวิ.pdf[ ]177 Kb
Download this file (147แจ้งดัดแปลงอาคาร ม. 39.pdf)147แจ้งดัดแปลงอาคาร ม. 39.pdf[ ]206 Kb
Download this file (148แจ้งถมดิน.pdf)148แจ้งถมดิน.pdf[ ]169 Kb
Download this file (149แจ้งรื้อถอนอาคาร ม. 39.pdf)149แจ้งรื้อถอนอาคาร ม. 39.pdf[ ]247 Kb
Download this file (150 สงเคราะห์เอดส์.pdf)150 สงเคราะห์เอดส์.pdf[ ]168 Kb
Download this file (152รับนักเรียนก่อนประถม.pdf)152รับนักเรียนก่อนประถม.pdf[ ]164 Kb
Download this file (156รับเบี้ยความพิการ.pdf)156รับเบี้ยความพิการ.pdf[ ]164 Kb
Download this file (157 ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)157 ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]163 Kb
Download this file (206ขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf)206ขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf[ ]159 Kb
Download this file (207ขอรับบำเหน็จปกติ.pdf)207ขอรับบำเหน็จปกติ.pdf[ ]155 Kb
Download this file (209บำเหน็จพิเศษของทายาท.pdf)209บำเหน็จพิเศษของทายาท.pdf[ ]159 Kb
Download this file (210ขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้าง.pdf)210ขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้าง.pdf[ ]155 Kb
Download this file (211บำเหน็จพิเศษรายเดือน.pdf)211บำเหน็จพิเศษรายเดือน.pdf[ ]155 Kb
Download this file (212การโฆษณา  การปิด ทิ้ง.pdf)212การโฆษณา การปิด ทิ้ง.pdf[ ]186 Kb
Download this file (215รับชำระภาษี.pdf)215รับชำระภาษี.pdf[ ]165 Kb
Download this file (216 ชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน.pdf)216 ชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน.pdf[ ]165 Kb
Download this file (217การให้สัมปทานนกอีแอ่น.pdf)217การให้สัมปทานนกอีแอ่น.pdf[ ]186 Kb
Download this file (222  จัดตั้งตลาด.pdf)222 จัดตั้งตลาด.pdf[ ]175 Kb
Download this file (223ต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร.pdf)223ต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร.pdf[ ]173 Kb
Download this file (224ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ.pdf)224ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ.pdf[ ]167 Kb
Download this file (225ขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ.pdf)225ขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ.pdf[ ]186 Kb
Download this file (227ต่อใบอนุญาตมูลฝอยทั่วไป.pdf)227ต่อใบอนุญาตมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]183 Kb
Download this file (228ต่อใบอนุญาตรับกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf)228ต่อใบอนุญาตรับกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]174 Kb
Download this file (229ต่อใบอนุญาตเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.pdf)229ต่อใบอนุญาตเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.pdf[ ]182 Kb
Download this file (230ต่อใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยทั่วไป.pdf)230ต่อใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]176 Kb
Download this file (231ข่อใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf)231ข่อใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]175 Kb
Download this file (232 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf)232 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf[ ]169 Kb
Download this file (233 (223)การขอใบอนุญาตจัดตั้งจำหน่ายอาหารที่สะสมอาหาร.pdf)233 (223)การขอใบอนุญาตจัดตั้งจำหน่ายอาหารที่สะสมอาหาร.pdf[ ]172 Kb
Download this file (234ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ.pdf)234ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ.pdf[ ]166 Kb
Download this file (235ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ.pdf)235ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ.pdf[ ]184 Kb
Download this file (236ขอใบอนุญาตมูลฝอยติดเชื้อ.pdf)236ขอใบอนุญาตมูลฝอยติดเชื้อ.pdf[ ]182 Kb
Download this file (237ขอใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf)237ขอใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]182 Kb
Download this file (238ขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf)238ขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]172 Kb
Download this file (239ขอใบอนุญาตเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ.pdf)239ขอใบอนุญาตเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ.pdf[ ]181 Kb
Download this file (24 จดทะเบียนพานิชย์.pdf)24 จดทะเบียนพานิชย์.pdf[ ]341 Kb
Download this file (240ขอใบอนุญาตเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf)240ขอใบอนุญาตเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]173 Kb
Download this file (28เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนพาณิชย์.pdf)28เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]345 Kb
Download this file (32เลิกจดทะเบียนพานิชย์.pdf)32เลิกจดทะเบียนพานิชย์.pdf[ ]334 Kb
Download this file (70 แจ้งรื้อถอนบ้าน.pdf)70 แจ้งรื้อถอนบ้าน.pdf[ ]147 Kb

คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

คลิ๊กที่นี่

คู่มือการปฏิบัติราชการ

 

คู่มือการปฏิบัติราชการ

ผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

ผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
คุณพอใจ อบต.บางจาน ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้33
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1109
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5512
mod_vvisit_counterเดือนนี้10159
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2386
mod_vvisit_counterทั้งหมด74437

We have: 6 guests online
ไอพีคุณ: 3.230.154.129
วันนี้: พ.ค. 30, 2020

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.บางจานลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3277-0005