การติดตามประเมินผล อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 อบต.บางจาน 101
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีพ.ศ.2566 อบต.บางจาน 221
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 3492
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 239
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริคตและประพฤตมิช่อบประจำปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 280
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พศ 2564 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 314
7 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2563 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 369
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 339
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พศ 2563 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 308
10 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 362
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 363
12 รายงานผลการประเมินความพึงใจ (รอบเดือนตุลาคม 2561-เมษายน 2562) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 371
13 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือน เมษายน 2562 อบต.บางจาน 417
14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 61 รอบ เม.ย 61-ตค 61 อบต.บางจาน 508
15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 61 รอบ ตค.59-เม.ษา 61 อบต.บางจาน 461
16 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2560 อบต.บางจาน 534
17 ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 อบต.บางจาน 525
18 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 อบต.บางจาน 888
19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.บางจาน 822
20 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2558 อบต.บางจาน 745
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.