การติดตามประเมินผล


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 อบต.บางจาน 101
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีพ.ศ.2566 อบต.บางจาน 221
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 3492
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 239
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริคตและประพฤตมิช่อบประจำปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 280
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พศ 2564 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 314
7 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2563 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 369
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 339
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พศ 2563 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 308
10 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 362

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.