ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 อบต.บางจาน 495
182 ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร Administrator 449
183 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2559 อบต.บางจาน 797
184 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบต.บางจาน 935
185 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2560 อบต.บางจาน 892
186 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 อบต.บางจาน 719
187 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 อบต.บางจาน 746
188 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อบต.บางจาน 1318
189 ประกาศผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2558 อบต.บางจาน 984
190 ข้อแนะนำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร อบต.บางจาน 628
191 ูคู่มือประชาชน อบต.บางจาน 2245
192 ประกาศยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 อบต.บางจาน 538

หน้า 7 จาก 7

7
ถัดไป
สุดท้าย
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.