ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 พิธีตักบาตรเช้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 Administrator 218
32 จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 Administrator 207
33 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมปลูกต้นไม้) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสครบ 70 พรรษา Administrator 438
34 โครงการประชาคมผู้สูงอายุ ปี 2565 Administrator 179
35 โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนนา-กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 2565 Administrator 315
36 โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลบางจาน) Administrator 178
37 ประชุมการจัดงานปิดทองหลวงพ่อเผือก ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 364
38 ฉี่ดพ่นหมอกควัน ปี 65 Administrator 300
39 ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน ปี 2565 Administrator 315
40 ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 (LPA) Administrator 184
41 จัดทำผีเสื้อผ้าไทย ปี 2565 Administrator 351
42 กิจกรรมสงกรานต์ ปี 65 Administrator 180
43 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนฯ(สงกรานต์)ปี 65 Administrator 449
44 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 Administrator 220
45 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565 Administrator 503
46 โครงการท้องถิ่นอาสารากหญ้าริเร่ิมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2565 Administrator 328
47 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมบุคคลภายนอกปี65 Administrator 173
48 โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตบุคลากร (กิจกรรมส่งเสริมให้ใส่ใจรักสุขภาพ) Administrator 449
49 ยลศิลป์ ถิ่นพริบพรี วิถีไทย ตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี Administrator 180
50 กศน.ต.บางจานทำMOUกับ อบต.บางจาน Administrator 173
51 โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และบุุคคลในครอบครัว ปี 65 Administrator 191
52 “ประชาสัมพันธ์ ระเบียบฯและขั้นตอนการกู้ยืมเงินทุน ในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน” ปี 65 Administrator 180
53 เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน รร.บางจานวิทยา ปี 65 Administrator 199
54 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่) ปี 2565 Administrator 193
55 ประชุมสภาฯครั้งแรก Administrator 184
56 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นฯ"ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"ปี 64 Administrator 207
57 โครงการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 64 Administrator 274
58 ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 64 Administrator 235
59 ประชุมคณะกรรมการฯการจัดงานกระจาดปี พศ.2564 อบต.บางจาน 221
60 ประชุมหารือการจัดการกระจาดประจำปี พศ.2564 อบต.บางจาน 236
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.