ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประชุมประชาคมตำบล เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บางจาน 787
122 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บางจาน 340
123 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบต.บางจาน 315
124 กิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" วันเด็กแห่งชาติ อบต.บางจาน 391
125 แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" อบต.บางจาน 429
126 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 อบต.บางจาน 352
127 โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม อบต.บางจาน 1636
128 โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพ อบต.บางจาน 446
129 รองสันทนีย์ ร่วมงาน วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อบต.บางจาน 364
130 โครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บางจาน 455
131 โครงการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์ฯ 277
132 โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ Administrator 866
133 โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ นักวิเคราะห์ฯ 552
134 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ผลประโยชน์ทับซ้อน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม) Administrator 261
135 นายกอบต. เข้าร่วงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล อบต.บางจาน 677
136 ตัดกิ่งไม้ข้างถนนสาธารณะภายในตำบลบางจาน อบต.บางจาน 784
137 ทำความสะอาดถนนภายในซอยต่างๆของตำบลบ้านหม้อหลังน้ำท่วม อบต.บางจาน 572
138 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 Administrator 1000
139 โครงการยุติธรรมสัญจร อบต.บางจาน 651
140 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 อบต.บางจาน 644
141 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 อบต.บางจาน 691

หน้า 5 จาก 5

5
ถัดไป
สุดท้าย
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.