ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองฯ ปี 67 อบต.บางจาน 597
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 อบต.บางจาน 537
3 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บางจาน อบต.บางจาน 210
4 ประชาสัมพันธ์ เปิดให้เข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์การเรียนรู้ ขยะ ไม่เคยไร้ค่า" อบต.บางจาน 95
5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 ปี 2566 อบต.บางจาน 650
6 การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2566 อบต.บางจาน 271
7 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566 อบต.บางจาน 424
8 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ปี 2566 อบต.บางจาน 279
9 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและทุพลภาพ ประจำปี พศ.2566 อบต.บางจาน 242
10 โครงการส่งเสริมนันทนาการผู้สูงอายุตำบลบางจาน ปี 2566 อบต.บางจาน 182
11 no gift policy อบต.บางจาน 254
12 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 179
13 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการพระประชวร ณ วัดโพธิ์ทัยมณี Administrator 181
14 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปี 2566 Administrator 367
15 ร่วมกิจกรรมและรับรางวัล ITA ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี ปี2566 Administrator 207
16 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2566 Administrator 426
17 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (วันพ่อ ) ปี 2566 Administrator 247
18 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 Administrator 353
19 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปี 2565 Administrator 185
20 โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2565 Administrator 260
21 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบางจาน ปี 2565 Administrator 260
22 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) ครั้งที่ 1 ปี 2565 Administrator 323
23 โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 Administrator 317
24 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 Administrator 251
25 โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ลูก ปี 2565 Administrator 254
26 ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 Administrator 203
27 ร่วมตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 90 พรรษา Administrator 302
28 จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 90 พรรษ Administrator 181
29 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” Administrator 288
30 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดีน ปี พศ.2565 Administrator 177

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.