ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ปี 2567 อบต.บางจาน 65
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดตำบลบางจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.บางจาน 96
3 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี อบต.บางจาน 73
4 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2567 อบต.บางจาน 139
5 โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองฯ ปี 67 อบต.บางจาน 681
6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 อบต.บางจาน 637
7 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บางจาน อบต.บางจาน 317
8 ประชาสัมพันธ์ เปิดให้เข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์การเรียนรู้ ขยะ ไม่เคยไร้ค่า" อบต.บางจาน 206
9 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน ประจำปี 2566 อบต.บางจาน 63
10 โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2566 อบต.บางจาน 63
11 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 ปี 2566 อบต.บางจาน 744
12 การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2566 อบต.บางจาน 332
13 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566 อบต.บางจาน 532
14 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ปี 2566 อบต.บางจาน 338
15 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและทุพลภาพ ประจำปี พศ.2566 อบต.บางจาน 285
16 โครงการส่งเสริมนันทนาการผู้สูงอายุตำบลบางจาน ปี 2566 อบต.บางจาน 259
17 no gift policy อบต.บางจาน 343
18 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 279
19 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการพระประชวร ณ วัดโพธิ์ทัยมณี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 238
20 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปี 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 436
21 ร่วมกิจกรรมและรับรางวัล ITA ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี ปี2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 304
22 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 528
23 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (วันพ่อ ) ปี 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 338
24 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 438
25 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 273
26 โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 364
27 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบางจาน ปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 360
28 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) ครั้งที่ 1 ปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 394
29 โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 415
30 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 346

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.