รายงานการประชุมสภา อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต.บางจาน 134
2 ประกาศเรียกประชุม อบต.บางจาน 134
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พศ.2565 อบต.บางจาน 124
4 รายงานการประชุมสภาฯ ปี พศ.2565 อบต.บางจาน 136
5 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2565 อบต.บางจาน 125
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) อบต.บางจาน 132
7 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2565 อบต.บางจาน 130
8 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 อบต.บางจาน 124
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2565 อบต.บางจาน 124
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 Administrator 172
11 ประกาศเชิญชวนฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 Administrator 156
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 Administrator 171
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 Administrator 178
14 ประกาศเชิญชวนฯสมัยสามัญสมัยแรกปี 2564 Administrator 170
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 Administrator 164
16 ประกาศเชิญชวนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 Administrator 190
17 ประกาศกำหนดการสมัยประชุมสภาฯประจำปี พศ.2564 Administrator 189
18 ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ ปี พ.ศ.2563 Administrator 281
19 ประกาศ แจ้งนัดประชุมสภาฯ ปี พ.ศ.2563 Administrator 286
20 ประกาศ รายงานการประชุมสภาฯ ปีพ.ศ.2563 Administrator 260
21 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 Administrator 248
22 ระเบียบ/กฎหมาย งานกิจการสภา Administrator 248
23 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ ปี พ.ศ. 2563 Administrator 296
24 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 Administrator 302
25 ประกาศสภาฯ ปี พ.ศ. 2562 Administrator 268
26 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พศ.2561 สมัยที่ 4 Administrator 336
27 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พศ.2561 สมัยที่ 3 Administrator 320
28 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2561 Administrator 339
29 ประชุมสภาฯประจำปี พศ.2561 สมัยแรก Administrator 335
30 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พศ.2561 สมัยแรก Administrator 325

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.