งานกิจการสภา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต.บางจาน 160
2 ประกาศเรียกประชุม อบต.บางจาน 158
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พศ.2565 อบต.บางจาน 152
4 รายงานการประชุมสภาฯ ปี พศ.2565 อบต.บางจาน 160
5 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2565 อบต.บางจาน 154
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) อบต.บางจาน 160
7 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2565 อบต.บางจาน 155
8 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 อบต.บางจาน 149
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2565 อบต.บางจาน 146
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 Administrator 199

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.