ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อบต.บางจาน 38
2 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.บางจาน ประจำปี พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 66
3 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.บางจาน 84
4 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566 อบต.บางจาน 145
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน อบต.บางจาน 160
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดือน อบต.บางจาน 141
7 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พศ.2566 รอบ 6 เดือน อบต.บางจาน 149
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ปี พศ.2565 Administrator 212
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 1 อบต.บางจาน 154
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 อบต.บางจาน 198
11 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผน ปปช. ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน อบต.บางจาน 124
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 156
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 143
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน Administrator 199
15 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน Administrator 185
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปี 2565 รอบ 6 เดือน Administrator 177
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565 Administrator 214
18 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุุุจริตประจำปี พ.ศ.2564 Administrator 206
19 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พศ.2564 Administrator 233
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.บางจาน ปี 2564 Administrator 269
21 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปี 2564 รอบ 12 เดือน Administrator 181
22 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 Administrator 249
23 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Administrator 251
24 ่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 258
25 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.บางจาน 280
26 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 Administrator 236
27 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 Administrator 322
28 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 303
29 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พศ 2563 Administrator 268
30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 Administrator 283

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.