ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผน ปปช. ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน อบต.บางจาน 124
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 156
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 143
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน Administrator 199
15 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน Administrator 185
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปี 2565 รอบ 6 เดือน Administrator 177
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565 Administrator 214
18 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุุุจริตประจำปี พ.ศ.2564 Administrator 206
19 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พศ.2564 Administrator 233
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.บางจาน ปี 2564 Administrator 269
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.