ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปปช.ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน อบต.บางจาน 19
2 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปปช.ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน อบต.บางจาน 26
3 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อบต.บางจาน 84
4 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.บางจาน ประจำปี พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 102
5 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.บางจาน 136
6 กิจกรรมพัฒนาคุุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 อบต.บางจาน 21
7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2566 อบต.บางจาน 9
8 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2566 อบต.บางจาน 10
9 โครงการเสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 อบต.บางจาน 27
10 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566 อบต.บางจาน 201

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.