ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อบต.บางจาน 11
2 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.บางจาน ประจำปี พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 37
3 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.บางจาน 60
4 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566 อบต.บางจาน 113
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน อบต.บางจาน 137
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดือน อบต.บางจาน 118
7 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พศ.2566 รอบ 6 เดือน อบต.บางจาน 124
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ปี พศ.2565 Administrator 181
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 1 อบต.บางจาน 125
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 อบต.บางจาน 170

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.