แผนดำเนินงานประจำปี อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 อบต.บางจาน 38
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566 อบต.บางจาน 171
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.บางจาน 279
4 แผนการดำเนินงาน อบต.บางจาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 272
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 232
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.บางจาน 236
7 แผนการดำเนินงาน อบต.บางจาน ปี พศ.2565 Administrator 217
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.บางจาน 302
9 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 Administrator 312
10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 64 อบต.บางจาน 259
11 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 64 Administrator 277
12 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 Administrator 283
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.บางจาน 286
14 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 Administrator 299
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 อบต.บางจาน 401
16 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 อบต.บางจาน 475
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.บางจาน 332
18 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) อบต.บางจาน 688
19 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี2561 แก้ไขฉบับที่ 1 อบต.บางจาน 458
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 อบต.บางจาน 399
21 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 Administrator 1345
22 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564 อบต.บางจาน 542
23 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) อบต.บางจาน 458
24 แผนดำเนินงานประจำปี 2560 อบต.บางจาน 593
25 แผนดำเนินงานประจำปี 2559 อบต.บางจาน 760
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.