ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 10
2 ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบถนนสายกลางบ้าน จากโรงสีข้าว - ศาลหลวงพ่อต้นยาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 38
3 ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอย 1 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 40
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 2 อบต.บางจาน 20
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบางจานค้าไม้ หมู่ที่ 9 - เขตติดต่อบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 51
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 41
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโพหัก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 44
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 53
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อบต.บางจาน 58
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อบต.บางจาน 61
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.บางจาน 32
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง อบต.บางจาน 41
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.บางจาน 38
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมราวกันตกคลองสายกลางบ้าน อบต.บางจาน 38
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง อบต.บางจาน 44
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1/2567 อบต.บางจาน 43
17 ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งเสาเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย อบต.บางจาน 635
18 รับฟังคำวิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ชุดรับสัญญาณ) ภายในตำบลบางจาน อบต.บางจาน 112
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อบต.บางจาน 275
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลาย หมูที่ 3,4,5,8,9 อบต.บางจาน 423
21 ประกาศประกวดราคาจ้า่งก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 219
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อบต.บางจาน 314
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.บางจาน 218
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบและรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง อบต.บางจาน 305
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ อบต.บางจาน 192
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางนอก ยางใน รถบรรทุกขยะ อบต.บางจาน 193
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.บางจาน 193
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษี อบต.บางจาน 189
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลายคลองยี่หวล ม.3,4,5,8,9 อบต.บางจาน 268
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 3 อบต.บางจาน 221

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.