ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 10
2 ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบถนนสายกลางบ้าน จากโรงสีข้าว - ศาลหลวงพ่อต้นยาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 38
3 ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอย 1 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 40
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 2 อบต.บางจาน 21
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบางจานค้าไม้ หมู่ที่ 9 - เขตติดต่อบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 51
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 41
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโพหัก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 44
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บางจาน 53
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อบต.บางจาน 58
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อบต.บางจาน 61

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.