ขอประชาสัมพันธ์ เอกสารในการยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ขอประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการยืนยันสิทธิในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ ฯ ใหม่ล่าสุด 

มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.สำหรับการยืนยันสิทธิ ขอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตอนนี้ ตั้งแต่เดือน ต.ค.66 อบต.บางจาน รับลงทะเบียนตามจริง สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 59 ปี
(กลุ่ม HBD) เหมือนเป็นการเก็บตก คนที่เกิด พ.ศ.2507 อีกรอบหนึ่ง เมื่อเขามีคุณสมบัติครบ จะได้รับเงินในเดือนถัดไป
2 ท่านผู้สูงอายุ อายุ 59 ปี (กลุ่ม HBD) ถ้ามายืนยันสิทธิ หลังจากที่เขา มีคุณสมบัติครบ (สมมุติเลยเดือนเกิด ไปซัก 2 เดือน) ท่านจะได้รับเงินในเดือนถัดไป ไม่มีตกเบิกย้อนหลัง
3.ผู้สูงอายุที่มี อายุ 60+ (ที่ไม่เคยลงทะเบียนที่ใดเลย) เมื่อเขามายืนยันสิทธิ เขาจะได้รับเงินในเดือนถัดไป
4.ผู้สูงอายุที่มี อายุ 60+ ตามระเบียบข้อ 8 (เคยได้รับเงิน จากอปทอื่น และย้ายมา) เมื่อมายืนยันสิทธิ ท่านจะได้รับเงินในเดือนถัดไป
5. การเปิดรับลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ ในหนังสือซักซ้อม เปิดยืนยันสิทธิ เดือน ม.ค.-ธ.ค. ถ้ามีผู้สูงอายุ มายืนยันสิทธิ อบต.รับยืนยันสิทธิ และบันทึกลงระบบสารสนเทศฯ ให้กับท่านผู้สูงอายุ
 
*** หนังสือ / แบบยืนยันสิทธิ อยู่ด้านล่างนี้นะคะ

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.