ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการใกล้บ้านท่าน โดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จะลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตามกำหนดการดังกล่าว ในเขตตำบลบางจาน เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ไม่ให้เกิดการติดต่อโรคจากสัตว์สู่คน และเป็นการควบคุมไม่ให้มีการระบาดในท้องถิ่น