ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ขอเชิญอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
และประชาชนชาวตำบลบางจาน

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย

ในวัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ซึ่งจะมีกิจกรรม การดูแลรักษาความสะอาด  การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 

เพื่อให้ถนน ชุมชน พื้นที่สาธารณะในเขตตำบลบางจานมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่

10 ไอเดียรักษ์โลก-ลดขยะพลาสติก เริ่มต้นง่ายๆ ได้ที่ตัวเรา
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.